O PIKOPROJEKT

Projekteerimisbüroo Pikoprojekt OÜ on asutatud 1999 aasta suvel ning põhineb 100% Eesti erakapitalil. Väikesest projektgrupist on tänaseks välja kasvanud 25 töötajaga Eesti turul arvestatav arhitektuuri- ja inseneribüroo. Vastutavate spetsialistidena firmas töötavad arhitekt Maarja Nummert ja ehitusinsener Üllar Suvemaa on pikaajalise töökogemusega projekteerijad, kellede erialapraktika ulatub mitmete aastakümnete taha.

Firma põhitegevuseks on hoonete arhitektuur-ehituslik projekteerimine. Aastal 2005 moodustati eraldi töögrupp tehaseliste raudbetoon elementide tootejooniste koostamiseks. Peaprojekteerimise korras viime läbi täismahus projekteerimistöid koos elektri, vee-kanali ja kütte-ventilatsiooni projektidega kuni ehitusloa taotluseni.

Igapäeva töös on kasutusel tänapäevased arvutiprogrammid AutoCAD, ArchiCAD, ROBOT, Staad PRO jne. Pikoprojekt OÜ on Eesti Projektbüroode Liidu ning Eesti Kaubandustööstuskoja liige, firma juhtivinsenerid ja arhitektid kuuluvad erialaliitudesse Eesti Ehitusinseneride Liit ja Eesti Arhitektide Liit.